Beelden vertolken
gevoelens en gedachten

Verbondenheid
met steen
ontdekkend
de materie

mijzelf

nu
vormend
wat de steen
draagt

zelf